Hotel-Residència per a gent gran. Sant Pere Pescador

Emplaçament
Sector "Camp de futbol central" SUS 8
Sant Pere Pescador
Projecte
2008
Promotor
Faras Ibergrup, S.L
Superfície construïda
11.500 m²

La proposta que es presenta, i molt especialment la proposta urbanitzadora, és deutora d'una concepció que el primer que vol fer és introduir en el conjunt urbanitzat els valors propis del paisatge de la plana de l'Alt Empordà (plantacions de boscos, de rengleres de fruiters i de paravents) com a pauta d'ordre superior al que deriva de les edificacions. Ja no es tracta d'habitar el nucli antic. Es tracta de reconstruir el paisatge productiu agrari que tanta bellesa característica aporta al paisatge empordanès, construït a la manera dels jardins geomètrics de Versalles, però alliberat de les exigències reials i orientat a la millora de la producció, i després, habitar-lo. Es tracta, doncs, de plantar un bosc d'arbres molt semblants als pollancres habituals que conformen les plantacions actuals. Una plantació amb una retícula establerta que permeti donar estructura, ombra, qualitat habitacional i personalitat a la zona, més enllà de la divisió parcel·lària o de la divisió públic-privat. Habitualment, abans de construir, es té el mal costum d'anorrear qualsevol rastre dels elements existents: es tracta de deixar un terreny erm i pla i després construir. Doncs bé, en el nostre cas volem, primer, reconstruir el paisatge agrari que ens ha precedit i, adaptant-lo, mirar d'introduir-hi l’hotel-residència de manera raonable, és a dir, havent de respectar tot el possible el bosc o la plantació preexistent. Amb això, es vol fer un exercici de convivència històrica, un exercici d'aprofitament de recursos sense malbaratar-los, un exercici de qualitat ambiental (ombra, vent, fulles,ocells) i un exercici de sostenibillitat (filtre i regulador tèrmic i acústic, intimitat). Què millor que habitar un parc? Pels residents a dins és un privilegi ambiental; pels residents a fora és un luxe visual; pel conjunt de la vila es guanya un parc.