Bloc d'habitatges de protecció oficial per a gent gran. Terrassa

Emplaçament
Rambla de Francesc Macià amb av. del Vallès
Terrassa
Projecte
2008
Promotor
SOMUHATESA. Ajuntament de Terrassa
Superfície construïda
11.590 m²
Pressupost
8.500.000 €

Edifici de 5 plantes d'habitatges tutelats per a la gent gran, amb una planta baixa i una planta soterrani destinades a equipaments, serveis i aparcament, en un solar propietat municipal a la cruïlla de la rambla de Francesc Macià amb l'avinguda del Vallès, al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa. Els criteris fonamentals de la proposta han estat, per una banda, interpretar, consolidar i potenciar el buit urbà a la confluència entre les dues artèries vials de la ciutat, optimitzar les condicions d'assolellament, vistes i de sostenibilitat dels habitatges projectats amb les seves relacions amb els espais exteriors comunitaris, i la interpretació de la planta baixa com a espais de serveis polivalents oberts a la ciutat. L'emplaçament de la proposta és clau per comprendre la volumetria proposada. La trama urbana de la rambla està edificada amb una certa discontinuïtat del teixit edificat, per la qual cosa, sembla necessària la presència d'una edificació que, en aquest punt, faci ciutat; que ompli el buit just al xamfrà entre ambdós vials; i que, a la vegada, esdevingui porta i accés a la rambla, per donar-li caràcter de ciutat. La volumetria resultant és un edifici compacte, massís en les plantes dels habitatges, buit i lluminós a la planta baixa. Aquesta planta és permeable en tota la seva superfície, i, només el nucli d'accés als habitatges, situat just a la corbatura, és la connexió de tot el programa habitacional amb el carrer. En aquest sentit, la veritable planta baixa dels habitatges és la planta primera, que disposa de tot el buit edificat interior de parcel·la. A partir de la planta segona, l'edifici, compacte, es desdobla en dos cossos paral·lels, creant un buit exterior-interior, clau per a la vida comunitària.