Edifici plurifamiliar. Matadepera

Emplaçament
C/Ramon Mias amb c/Sant Llorenç
Matadepera
Projecte
2008
Promotor
SALLENT INTERVENSIONS, S.L.
Superfície construïda
2.636 m²