Seu del Diari electrònic Vilaweb. Barcelona

Emplaçament
C/Ferlandina, 43
Barcelona
Projecte
2007
Obra
2008 - 2009
Promotor
Partal Maresma i associats, S.L.
Contructora
room.Remodelació d'espais
Superfície construïda
391 m²
Fotografia
Lourdes Jansana

D’acord amb el contingut programàtic del nou establiment es defineix un nou espai amb el màxim grau d’abstracció morfològica a través d’una nova pell envoltant interior que acota un volum absolutament blanc i forma “una caixa dins la caixa”.
Un espai isòtrop, sense direcció ni pes, que defuig els atributs visuals deguts a la gravetat i s’emparenta amb la virtualitat de l’espai visual de la pantalla.
La pre-existència de l’antic local i de la seva activitat es mostren, puntualment, a través d’unes obertures fetes a la nova pell blanca obrint un diàleg entre el vell i el nou.
És, precisament, en aquesta frontera intersticial entre les dues realitats texturals on s’acumulen tots els elements servidors de la nova activitat: l’estructura secundària, les claraboies, la il·luminació artificial, les pantalles, les instal·lacions, etc.
Els espais pre-existents de major interès es rehabiliten tal com eren, però revestits amb una forta veladura de color taronja que els atorga una nova singularitat dins el conjunt.