Bloci de 102 habitatges. Sevilla

Emplaçament
Av. Torneo amb c/Venta de los Gatos
Sevilla
Projecte
2007
Obra
2011
Promotor
Foment de l'Habitatge Assequible
collaborators
MP3Arquitectes
Aster (proyecto)Vorsevi (obra)
Superfície construïda
10.727 m²
Pressupost
8.976.000 €
Fotografia
Fernando Alda

Illa de 102 habitatges, 108 places d’aparcament i locals comercials, disposats dins una volumetria d’altura variable organitzada en forma d’illa tancada al voltant d’un pati central i que es connecta amb l’espai urbà que l’envolta mitjançant diversos buits establerts en la corona edificada.

Aquesta gran porositat incrementa la fluïdesa espacial del lloc i, a la vegada, al fragmentar la volumetria del conjunt, esmorteeix i articula el seu impacte visual en el paisatge urbà.

Amb cadascun d’aquest buits es pretén ajustar l’escala d’intercanvi amb cada una de les diverses situacions urbanes de l’entorn i, alhora, atorgar-los-hi una presència més significativa. Sempre, amb una decidida voluntat de continuïtat entre edifici i ciutat.