Complex esportiu a Can Anglada. Terrassa

Emplaçament
c/ Sant Tomás, s/n
Terrassa
Projecte
2007
Obra
2009
Promotor
Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa
collaborators
Delta Enginyers
Contructora
Baldó
Superfície construïda
4.403 m²
Pressupost
6.954.786 €

Es concentra la totalitat del programa esportiu dins d’una “gran recinte format per recintes més petits”, alliberant, així, un gran espai exterior que aporta a l’espai urbà un nou anell verd amb tractament de parc. D’aquesta manera, amb l’assoliment d’una concentració d’activitats màxima es facilita un millor control de les instal·lacions i la realització d’un projecte més sostenible, tant tècnic com organitzatiu.

L’accés es fa pel punt central de la façana principal, a la cota més alta. D’aquí neix un carrer interior de direcció nord-sud que separa, a un costat, el serveis del camp de futbol i, a l’altre, la resta de programa esportiu pels abonats. Tot el programa es va esgraonant seguint la topografia i relacionant les diferents plataformes de joc amb petits talussos sense l’aparició de cap mur o salt brusc.

Totes les instal·lacions s’inscriuen dins un perímetre comú de tancament amb la formació d’una única façana que admet sigui un tractament vegetal sigui la col·locació de tanques publicitàries.