Centre d'infraestructures científiques per a la recerca i innovació tecnològica (CICRIT). Barcelona

Emplaçament
Campus Diagonal "Porta del Coneixement". C/ Pau Gargallo
Barcelona
Projecte
2007
Promotor
Universitat de Barcelona
Superfície construïda
35.000 m²

Es tracta d’un edifici especialitzat d’estudi i treball tecnològic. Es planteja que sigui un edifici unitari amb un únic accés a través de la façana lateral. La volumetria final millora la proposta volumètrica del PMU ja que dóna un espai de coberta menys fragmentat i possibilita un skyline amb l'edifici adjacent amb les dues torres col·locades al portell. La relació amb els sòcols és possible sense cap dificultat.
El més destacable de l’edifici és que es decideix embolicar-lo amb la xarxa de totes les instal·lacions, com una mena de núvol interactiu capaç de subministrar, en qualsevol moment, en qualsevol punt de l'edifici, el tipus de fluid més adient. Aquesta opció presenta enormes avantatges: facilitat de manteniment; de ventilació; d'accessibilitat; capacitat d'actuar com umbracle i capa protectora, i per tant, com esmorteïdor dels efectes acústics i d'insolació nocius; capacitatsignificativa d'imatge tecnològica, amb la possibilitat, fins i tot, de projectar sobre part de la façana les imatges que els usuaris de l'edifici poden visualitzar a través dels seus microscopis d'alta resolució. En definitiva compartir el coneixement, obrir l'edifici al campus, mostrar el que normalment és ocult, i posar-ho a l'abast de tothom.
De retruc, aquesta decisió d'externalitzar totes les xarxes tècniques, presenta dues enormes avantatges: la primera, la total i absoluta flexibilitat en el canvi de la distribució dels diversos espais de treball interiors, la segona, la carència absoluta de forats practicats a l'estructura per necessitat de pas de conductes.