La Ciutat de l'Aigua. Ejea de los Caballeros

Emplaçament
Barri de la Llana i zona del Parc El Gancho
Ejea de los Caballeros
Projecte
2008
Promotor
Ajuntament de Ejea de los Caballeros
Superfície construïda
40 ha

La Ciudad del Agua és un gran projecte de ciutat que assumeix com a propis quatre requisits fonamentals: integració, generació, visibilitat i especificitat.

Integració, perquè és un nou projecte que no es planteja com un món a part de la ciutat ni com un projecte més, sinó que, al contrari, neix amb la voluntat d’integrar-se i disoldre’s en el conjunt de la pròpia complexitat urbana d’Ejea.

Generació, perquè es tracta d’un projecte queneix amb la voluntat d’aportar alguna cosa nova i millor per a la realitat existent i precedent. Generar significa utilitzar la intensitat del que és nou per a regenerar i actualitzar, de manera sinèrgica, el que és precedent

Visibilitat, perquè és un projecte que ha d’assumir el rol de motor principal del canvi urbà i, per tant ha de ser capaç de ser reconeixible per la ciutadania com el rostro que orienta i aglutina el progrés de la ciutat.

Especificitat, perquè és un projecte que es basa en la utilització i potenciació de qualitats i recursos propis de la ciutat, evitant les generalitats retòriques. En un món global, l’aprofitament de les particularitats específiques locals resulta estratègicament fecund. Per la qual cosa, La Ciudad del Agua ha de, necessàriament, construir-se a partir d’establir una nova relació de la ciutat amb l’aigua.