Àrea estratègica residencial. Almacelles

Emplaçament
Sector 2, 21 i 33
Almacelles
Projecte
2008
Promotor
INCASÒL
collaborators
Urbanització:EGI
Superfície construïda
35.000 m²

“Almacelles urbs illustrati”
Articular el futur des del precedent, a partir del codi genètic urbanístic i territorial que formen, conjuntament, el traçat de la fundacional retícula viària il·lustrada i els camins de l’aigua de la xarxa de sèquies i reguers.
Ordenar des de la flexibilitat, amb alineació a vial i des de la diversitat propositiva edificatòria, refusant els aprioris tipològics i morfològics tancats, com la millor garantia de l’augment de complexitat.
La continuitat urbana queda sempre garantida amb l’alineació obligatòria de la planta baixa i amb l’establiment d’una superfície mínima de façana a carrer.
El sistema viari es recolza en la xarxa regular de carrers reconeixent, però, dos grans eixos perpendiculars formats per dues rambles de 40 i 50 metres.
Les illes, de mida doble (54×130 m), tenen un carrer intermedi per a vianants.
Els espais verds públics s’articulen a partir de les traces de les antigues sèquies i es reforçen amb la massa arbrada de les rambles i de tots els carrers.