Edifici de 59 habitatges a Can Montllor. Terrassa

Emplaçament
C/Balaguer
Terrassa
Projecte
2008
Promotor
Societat municipal d’habitatge de Terrassa, S.A
Superfície construïda
4.319 m²

Projecte de 59 habitatges organitzats en un edifici longitudinal de PB+4 i pàrquing soterrat.

L’edifici de forma rectangular disposa d’una franja central que dóna accés als habitatges situats a banda i banda. El corredor central, amb il·luminació i ventilació naturals i vistes al paisatge del bosc, servirà d’espai de sociabilitat i relació dels usuaris. S’optimitzarà la superfície dels nuclis verticals i només es col·locarà un ascensor.

La franja humida longitudinal es disposa a la part interior permetent la màxima flexibilitat en la disposició de cuines i banys al llarg del bloc. Les sales i habitacions totes a la part exterior amb una màxima flexibilitat de disposició que permetrà la varietat dimensional dels habitatges d’entre una i quatre habitacions

Es proposa un sistema constructiu industrialitzat, sense pilars, que permet reduir el temps d’execució d’obra i els costos. El resultat és l’execució d’un habitatge diari reduint el termini previst a tota l’obra fins un 40%.

Consisteix en executar d’una vegada l’estructura portant, de formigó armat, les divisions dels habitatges, incorporant les instal·lacions necessàries, i el sostre de formigó armat. La no generació de residus i la utilització de materials reciclables també serà un dels punts claus del projecte.

La façana, es planteja com una galeria-filtre perimetral que actua com a òptim regulador climàtic i lumínic de l’interior de l’habitatge, com si es tractés d’un umbracle. Amb el temps el bloc anirà canviant de fesomia però sempre dins d’una malla regular que ordena el desordre.

A l’interior, una façana prima, molt prima, com una fusteria contínua, si l’umbracle de fora és dens, potser també sense persianes interiors; amb cortines per controlar la intensitat de la llum.