Edificis B i J del nou Campus de la Enginyeria Industrial i la innovació. Sant Adrià de Besòs

Emplaçament
Campus Besòs
Sant Adrià de Besòs
Projecte
2008
Superfície construïda
20.160 m²

La construcció del campus universitari del Besòs: Valor de teixit, capacitat de relació i signe de pertinença. Capacitat escultòrica front de la llum, porositat visual rica i complexa.
L'oportunitat del lloc: el gaudí de les vistes i l'horitzó marítim dependència absoluta de la vista del mar. Reduir la radiació solar nociva.
Per aprofitar les visuals cal augmentar la façana mitjançant plecs. Doble pell, una primera molt vidriada que ha de venir embolicada per una segona que actua com a umbracle. Façana amb panells modulats.
Construcció d'un organisme complet: inventari de qualitats i possibilitats. Tractament de planta soterrani en connexió amb la planta baixa, mida diversa de les plantes.
Estratègia de patis que s'estendrà no només al gàlib dels edificis, sinó al llarg de la rambla central.
La diversitat dimensional de les plantes s'ajusta a partir de la col·locació d'un nucli central de comunicacions verticals. Les terrasses a diverses plantes com elements de relació personal i amb el paisatge.