Bloc de 113 habitatges. Sabadell

Emplaçament
Illa: c/de Malta, c/del Kurdistan, c/Estònia, c/Eivissa
Sabadell
Projecte
2008
Promotor
Vimusa
Superfície construïda
12.600 m²

Dos blocs d’habitatges longitudinals i paral·lels al carrer Kurdistà i al carrer Malta. De volumetria precisa i compacte comparteixen un espai central verd.
Aparcament comunitari per ambdós blocs. Es busca l’optimització de l’espai, la qualitat ambiental i la ventilació natural de les dues plantes soterrades.
A la -1 es reserva una zona per ubicar-hi espais polivalents comunitaris, consergeria, àmbits per instal·lacions, lloc per aparcar bicicletes... espais per la comunitat.
Accessibilitat franca a cada nucli d’habitatges des de l’espai interior de l’illa. Els vestíbuls de planta baixa són espais passants que enllacen el carrer amb l’àmbit interior verd.
Es proposa una combinació de tres habitatges per replà buscant l’equilibri entre les exigències d’optimització de cada nucli i l’aprofitament de l’assolellament necessari per cada habitatge.
Pel què fa les façanes, es proposen dues estratègies diferents: la façana nord-est, on se situen les habitacions, contrapuntada per obertures verticals alternades i la façana sud-oest, amb les zones de dia, més oberta i que alterna les terrasses amb voladís protegides per una pell protectora de brise-soleil.
La coberta, plana, invertida i ventilada, transitable i enjardinada , es planteja com espai potencial per a usos comunitaris i un espai de relació veïnal i amb el paisatge. Incorporarà també els espais necessaris per instal·lacions, i de captadors solars i altres.
Les solucions constructives han seguit criteris mediambientals, simplificant el procés constructiu, utilitzant materials de fàcil construcció i deconstrucció i projectant una doble xarxa d’evacuació d’aigua.