Institut-Escola. Lloret de Mar

Emplaçament
C/Santiago de Cuba, 25
Lloret de Mar
Projecte
2009
Promotor
GISA Gestió d'Infraestructures, S.A
Superfície construïda
5.368 m²

Una pineda mediterrània característica del litoral costaner de la costa brava, de fort desnivell topogràfic i d'esquenes al mar, orientada al nord, cap a la ciutat.
Les estratègies de paisatge i d'implantació passen per minimitzar el moviment de terres, per raons d'estalvi i per evitar ferides al territori. Així l'edifici es desplega com un cuc al llarg d’un eix longitudinal est-oest. Com a cas puntual i en front d’aquest problema, val la pena esmentar la singular col·locació dels camps d’esports, peça de mida considerable dins una topografia complexa, una part de la qual es recolza, i es solapa amb el propi edifici escolar, optimitzant la seva implantació sense fer gaires lesions al terreny.
Minimitzar la tala de pins i garantir que el conjunt es visqui i s’entengui com una massa boscosa, aprofitant els seus avantatges com a protecció solar de l’edifici.
Programàticament, l’edifici s’articula a partir d’un passadís central que ressegueix una sola corba de nivell. L’accés principal i totes les aules es disposen a l’orientació nord mentre que els serveis i l’administració se situen a la banda sud.