Ampliació del CRAI del Campus Catalunya de la URV. Tarragona

Emplaçament
Campus Catalunya
Tarragona
Projecte
2009
Obra
2010 - 2013
Promotor
INCASÒL + Quartier de La Mina
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
MP3Arquitectes
Carles Teixidor
ENERGEA
Superfície construïda
2.362 m²
Pressupost
1.707.100 €
Fotografia
I. Sanchez

Projecte d’especial complexitat constructiva degut a les fortes limitacions de l’edificació preexistent. Els nous usos s’implementen a partir de la construcció d’una planta al nivell -1 que enllaça amb el soterrani ja construït i la construcció d’un volum de dues plantes als nivells 0 i 1 entre l’edifici aulari i els murs de contenció de terres existents.
La implantació de la nova construcció s’acompanya d’una estratègia de buits que asseguren la seva habitabilitat i que, alhora, conformen els dos patis exteriors. Un, profund i estret , adossat al mur de tancament del recinte i l’altre, ample i capaç d’aplegar usos a l’aire lliure. Aquest pati s’embolica amb una pèrgola de fusta amb plantació d’enfiladisses de manera que actua com a filtre ambiental i, alhora, al passar per sobre de la planta tècnica de la coberta acaba configurant un únic volum que identifica el conjunt del CRAI dins del Campus.