Institut de Ciencia de Materials (ICMAB). UAB. Bellaterra

Emplaçament
Campus UAB
Bellaterra
Projecte
2009
Promotor
CSIC
Superfície construïda
5.890 m²
Pressupost
5.467.000 €

La nova edificació, de volumetria paral·lelepipèdica, es planteja des d’una doble perspectiva: la renaturalització, que implica l’adopció del vegetal com a tema del projecte i com a material del nou edifici i la desmaterilaización, que implica la voluntat que el nou edifici ocupi visualment el menor volum possible i sigui capaç de reflectir l’entorn.

Els criteris generals de funiconalitat amb els que es basa són: claredat en la disposició dels recorreguts interiors, flexibilitat de distribució, modularitat i facilitat de manteniment.

El programa:
Planta soterrani: Servei de Ressonància Magnètica, de Microscòpia electrònica i sala d’instal·lacions.
Planta baixa: Servei d’Anàlisi Química, de XRD, i el Despatx i zona de treball del Parc de Recerca, el bar i el vestíbul principal d’accés.
Plantes 1-3: s’estableix un programa, gairebé idèntic, de 11 laboratoris, i els despatxos i sales de reunions.
Planta coberta: maquinària d’instal·lacions necessàries.