Escola-Institut. Castellbisbal

Emplaçament
C/Major amb carrer Dr. Llaré
Castellbisbal
Projecte
2009
Promotor
Ajuntament de Castellbisbal
Superfície construïda
5.615 m²

L’edifici que es planteja ha de ser capaç d’aportar qualitat urbana a l’àmbit d’accés a la població i, alhora, capaç d’articular un espai interior de l’escola acollidor i integrador.
Un edifici que es deixa travessar pel paisatge mitjançant una sàvia disposició d’espais buits i de zones porxades que deixen passar les visuals llargues fins l’horitzó sense interrompre la fluïdesa de l’espai natural i, de la mateixa manera, articulant els desnivells amb suaus talussos que, a l’evitar els murs de contenció, no tallen la continuïtat del terreny natural.

Sense perdre mai de vista l’edifici globalment, cal buscar les petites articulacions volumètriques i els enginys constructius adequats que permetin la construcció de l’edifici escolar en dues fases clarament delimitades i autònomes, respectivament.

No podem oblidar que el sol del Sud és necessari pels més petits així com el contacte amb el terreny natural. És a dir els més petits han d’estar en planta baixa i rodejats de vegetació, en un àmbit propi, però amb un contacte íntim amb la resta de l’edifici escolar.
L’accés acadèmic a la escola ha de ser únic, més enllà dels accessos esportius.
Tots formen una sola comunitat escolar i així ho ha d’expressar la forma de l’edificació.

La forma i disposició d’un edifici respecte al paisatge natural i urbà, i respecte al bon desenvolupament de les activitats pròpies del centre és l’aposta de qualitat més definitiva de totes: la que aporta més valor afegit i la més educadora.
Tal com ha de ser en una ciutat educadora, com la que volem.