Campus de l'Alimentació. Barcelona

Emplaçament
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona
Projecte
2010
collaborators
Carles Teixidor

Implantació del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona en el Parc de Torribera a Santa Coloma de Gramanet.

Una nova implantació en un jardí històric format per pavellons que constituïen un Centre de Salut Mental projectat per Rafael Masó.

La nova tipologia s’emparenta amb la formalització dels antics pavellons produint la fragmentació dels nous volums i permetent una construcció per fases. Sempre es respecta el nucli central del Parc, que es el més ben configurat, i els pavellons es distribueixen en tres àmbits diferenciats segons el programa.

Els nous pavellons tenen la planta baixa porticada per acollir els vehicles sense fer soterrani i preservant la configuració topogràfica del Parc. En conseqüència, els àmbits d’us transcorren al nivell de les masses arbrades.

Tot es construeix amb una estructura prefabricada de formigó embolicada amb una doble pell de policarbonat deixant una cambra per ubicar-hi les instal·lacions.