Edifici de 48 habitatges. Badalona

Emplaçament
Av. President Companys, c/Juan de la Cierva i c/Almogàvers
Badalona
Projecte
2010 - 2011
Promotor
Solvia
Superfície construïda
6.188 m²

Es tracta de la construcció d’un edifici de 48 habitatges i aparcament. L’aparcament es resol en la planta soterrani ocupant la totalitat del solar. Donat que el terreny és amb pendent l’accés es produeix pràcticament a cota de carrer.

Els habitatges es desenvolupen al perímetre del solar formant una U, i s’ubiquen a les plantes baixa, primera i segona, concentrats al voltant de cinc nuclis d’escales. L’accés de vianants es produeix des dels carrers del President Companys i Juan de la Cierva al pati interior configurat pel propi edifici.

Des d’aquest pati comú, enjardinat i amb serveis comuns com piscina i mobiliari s’accedeix als diferents nuclis d’escales. Els habitatges disposen de dues orientacions: al carrer i al pati interior, i es composen de dos o tres dormitoris.