Edifici de 128 habitatges públics. UVA de Hortaleza

Emplaçament
C/de Abçarzuza, 31 Madrid
UVA de Hortaleza
Projecte
2011
Promotor
IVIMA
Superfície construïda
17.713 m²

EL CONCEPTE DE PORUS
Els porus com a intercanvi interior-exterior.
La façana com a filtre d’aquest intercanvi.
No hi ha finestres. Hi ha porus. Hi ha buits.
Buits dins la massa edificada.
Mantenir el caràcter d’habitatge col·lectiu.
Recuperar, dignificar i col·lectivitzar els espais comuns i de circulacions.

Geometria regular.
Sistema estructural regular i prefabricat.
Òptima flexibilitat porgramática.
Òptima facilitat constructiva...
Banys i cuines modulars i prefabricades.
Pati central.
Vegetació horitzontal i vertical.
Microclima per afavorir la ventilació.
Habitatges amb sales passants.
Ventilació creuada als habitatges.
Utilització dels espais de circulació com a apropiació per a petits jardins.
Tapissos per afavorir la intimitat.
Espai assolellat per tots els habitatges.