Edifici de 60 allotjaments dotacionals. Arangoiti (Bilbao)

Emplaçament
U.E. 130.02. parcel·la P-1
Arangoiti (Bilbao)
Projecte
2011
Promotor
Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco
Superfície construïda
5.345 m²

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
- Coberta de l’edifici verda:
Producció agrària per a l’ús de la comunitat.
Restablir la franja verda ocupada per la construcció i oferir protecció enfront de la radiació solar.

- Sistemes passius del mateix edifici:
Façanes ventilades.
Màxim aprofitament solar en finestres longitudinals.
Gruix d’aïllament en façanes;
Coberta amb forta inèrcia tèrmica.

Sistema de ventilació creuada a tots els allotjaments mitjançant petits patis, que esmorteeixen la temperatura exterior.

-Ventilació natural a l’aparcament
- Sistema constructiu lleuger

CRITERIS D’ENERGIA
- Cogeneració
Sistema de producció conjunta d’electricitat i d’energia tèrmica útil (calor) partint d’un únic combustible, biomassa.
- Cicle de l’aigua.
Aprofitament d’aigua de pluja per a sistemes de reg en horts de coberta.
Sistema depuració per a aigües grises.
Depuradores biològiques compactes.
Sistema d’impermeabilització i de retenció temporal d’aigües pluvials.

CRITERIS CONSTRUCTIUS DE LA SOLUCIÓ.
- Industrialitzat
- Sostenible
- Fàcil i ràpid
- Econòmic
- Flexible
- Contrastat