Porta de Montbau_Bio. Barcelona

Emplaçament
Districte de Montbau
Barcelona
Projecte
2011
Promotor
Ajuntament de Barcelona
Superfície construïda
500.000 m²
Premis
1r. premi. "Portes de Collserola" Concurs planificació urbanística. 0

“Porta” és un concepte que ha de ser entès com una zona de transició, el contacte entre dos móns: la llar i el medi ambient. Aquest vora és un espai bidireccional. Per tant, aquesta àrea no pot ser útil només per als barris dels voltants, sinó a tota la ciutat.
L’actual Barcelona és un producte de les revolucions industrials, però els seus habitants són ciutadans postindustrials, amb una visió del món completament diferent. La planificació urbana ha de afegir nous models ecològics amb urgència, per tal de satisfer aquestes noves necessitats.
La reconstrucció de la porta de Barcelona es converteix en una oportunitat històrica per recuperar el paisatge romà: silva (fusta), saltus (pastures) i ager (cultiu). Aquest projecte té com a objectiu trencar la disjuntiva entre la sobreexplotació o l’abandó que pateixen els cultius i entre la protecció o l’abandó que pateixen les pastures i boscos. El Agrosilva City ara neix.
La ciutat agrosilva és una ciutat en forma de mosaic interconnectat en una forma de reduir la seva petjada ecològica i el seu impacte espacial. Amb això en ment silva, saltus i ager proporcionarien l’oferta (en relació amb l’alimentació, l’aigua, l’energia, banc genètic, o la medicina natural), regulació (clima, la qualitat de l’aire, la hidrologia, la fertilitat de la terra ..), i els serveis culturals.
En resum, aquest projecte té com a objectiu la recuperació funcional i dels territoris per a la ciutat i la recuperació per a usos rurals.