Rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat. Bellaterra

Emplaçament
Av. Josep M. Marcet, 11
Bellaterra
Projecte
2004
Obra
2013 - 2013
Promotor
privat
Contructora
Juperma
Superfície construïda
103 m²
Pressupost
92.325 €

ESTAT INICIAL

L’habitage objecte d’aquest projecte és una edificació construïda l’any 1959, composada de planta baixa i planta pis. A l’any 1972, s’executà una primera ampliació. Actualment, amb algunes reformes i ampliacions no documentades, l’habitatge consta d’una planta semisoterrani, que ocupa la meitat de la superfície en planta, una planta baixa, a cota d’accés i una planta primera.

La planta semisoterrani disposa de dues sales diàfanes i un dormitori amb un bany complet. L’accés a l’habitatge es realitza des de la planta baixa, a peu pla del terreny posterior; un distribuïdor comunica directament amb les escales i amb la resta de les dependències de la planta; sala d’estar i cuina que tenen sortida a una terrassa exterior, situada a la zona oest de la planta, que és delimitada pels murs de contenció de la planta semisoterrani.
La planta primera està composada de dues habitacions orientades a sud, i una altra a nord-oest i dos banys complets a la zona nord-est.

PROPOSTA
Aquest projecte proposa rehabilitar i ampliar l’habitatge, en planta baixa i la planta primera, ocupant l’espai existent de la terrassa situada a la façana a ponent.
La superfície a ampliar en planta baixa es destina a cuina, sala polivalent i planxador, mentre que a planta primera s’hi ubica el dormitori principal de l’habitatge amb bany complet incorporat.
Es substitueix la porxada de planta semisoterrani formada per coberta de teula ceràmica per una terrassa d’estructura i paviment de fusta.
Aquesta terrassa disposarà d’una estructura superior, lleugera, formant pèrgola i umbracle.