Habitatge unifamiliar. Matadepera

Emplaçament
C/Josep Maria Alegre i Bosch, 5
Matadepera
Projecte
2012
Promotor
Argemí
Superfície construïda
220 m²