Banesto. Sant Cugat del Vallès

Emplaçament
Av. La Clota, 22
Sant Cugat del Vallès
Promotor
Banesto
Superfície construïda
3.207 m²

El projecte pretén dotar a la nova edificació d’altes dosis de precisió constructiva i morfològica apostant per la consecució d’una imatge amb certa singularitat basada en criteris d’austeritat i de confort però, al seu torn, capaç de vehicular l’imaginari i l’atmosfera d’una manera de viure millor i diferent, lleugera i precisa.
Prioritzar la qualitat dels espais col·lectius d’accés i de relació significa apostar per un tractament distintiu de tots ells aprofitant el fet que l’edifici es separa en dos blocs quasi paral·lels que formen entre ells una esquerda interior de gran potència espacial i per on transcorre l’espai d’accés. Un espai obert pels extrems per on flueix l’aire (ventilació) i les vistes.
A nivell programàtic, les zones humides i tècniques, s’alineen al llarg del vestíbul d’accés, permetent, així, la formació d’una zona totalment flexible per articular els diferents espais de dormitori i d’estar.
Les zones comunes, en planta baixa, envolten l’edifici per la part est deixant la zona de la piscina directament orientada al sud. L’accés a l’aparcament, s’efectua per la cota més baixa del terreny minimitzant el recorregut de la rampa i l’altura dels murs de contenció.
Cada habitatge té una zona de terrassa exterior estratègicament col·locada segons l’orientació. Això es tradueix en asimetries de volum que doten a la façana del necessari moviment.