Concurs Izurtza. Igurtza

Emplaçament
DIRECCIO
Igurtza
Promotor
Ajuntament de Izurtza
Superfície construïda
1.500 m²
Premis
. Concurs convocat per.... 0

Volum en bloc compacte i permeable a l'aire. Des de la racionalitat de l'habitar contemporani harmonitzar amb un context tradicional.

Reducció de l'energia grisa de l'edifici: Utilització de fusta certificada d'origen local, gestió sostenible dels boscos de l'entorn i construcció en sec.

Reducció de la demanda energètica: Mínim volum a climatitzar i aïllar, màxim espai habitable amb espais intermedis i alt grau d'aïllament tèrmic.

Optimització eficiència energètica: Possibilitat de producció centralitzada d'energia, plaques solars i calderes biomassa (calor), possibilitat de maquina de absorció per fred, calefacció i possibilitat de refrigeració i sostres radiants de baixa temperatura.

Utilització de energies renovables: Plaques termosolars en coberta sud, reciclatge d'aigües grises i emmagatzematge de les aigües pluvials per a reg.