Casal de barri a La casa de l'Aigua. Barcelona

Emplaçament
Carrer Garbí
Barcelona
Projecte
2013
Obra
2014 - 2015
Promotor
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA). Fondo Europeo de Desarrolo REgional (FEDER)
Contructora
Construccions DECO
Superfície construïda
393 m²
Pressupost
434.194 €

Es tracta de rehabilitar una antiga estació de bombeig modernista per un ús de sala de barri polivalent. El conjunt esta format per dos pavellons separats uns 10 metres. Ambdós estan inscrits en un àmbit tancat que forma la coberta d’un gran dipòsit d’aigua soterrat .
L’estratègia principal de la proposta es basa en la col·locació d’un element cobert, entre els dos pavellons, capaç d’establir una bona connexió entre ells i amb el dipòsit soterrat. Un element que acull, bàsicament, un nucli de serveis, escales i ascensor.
El volum nou es forma amb una geometria cúbica exempta, que busca la neutralitat formal. Constructivament, es fa una aposta decidida per la fusta. No hi ha distinció entre l’estructura soterrada i l’emergent; la visió de l’estructura de fusta acompanya tot el recorregut vertical, des del paviment del dipòsit, allà on es sustenta, fins la coberta del pavelló.
El nou pavelló construït esdevé un sostre, que no toca les edificacions existents, un senzill aixopluc, un porxo... així és la seva gènesis...