Vialització dels carrers del Centre. Sant Feliu del Llobregat

Emplaçament
Sector comprès entre els carrers Ramón y Cajal, Armenteres, Sant Joan i Anselm Clavè
Sant Feliu del Llobregat
Projecte
2014
Obra
2015
Promotor
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
Superfície construïda
12.937 m²
Pressupost
1.520.355 €

OBJECTIUS
– Aprofitar la trama urbana dels carrers del centre per tal de crear una macro-illa i millorar l’accessibilitat i la coexistència dels diferents usuaris de l’espai públic, millorar la qualitat ambiental i aconseguir espais d’estada per als vianants.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESPAI
– Dissenyar un espai públic que afavoreixi l’ús que en fan els vianants.
– Disminuir elements limitadors (bol·lards, diferències de color, vorades, etc.) que limitin la mobilitat del vianant.
– Fomentar un major contacte visual entre vianants i conductors per tal de millorar la coexistència entre els diferents usuaris de l’espai públic.
– Afavorir una mobilitat rodada de baixa velocitat.
– Conservar el màxim nombre de places d’aparcament per a veïns.
– Crear petits espais d’estada a l’espai públic per fomentar-hi l’activitat social.