Casal de barri a Trinitat Nova. Barcelona

Emplaçament
Barri Trinitat Nova
Barcelona
Projecte
2014
Promotor
BIM/SA
Superfície construïda
823 m²
Pressupost
1.470.000 €

Concurs d'idees per el Casal de barri a Trinitat Nova.

El plantejament genèric es basa en la ubicació i posició de l’equipament, que respectant els límits urbanístics, -autònoms respecte a la topografia i al paisatge-, permeti la continuïtat topogràfica i la permeabilitat longitudinal i transversal del parc.

Així mateix, un dels aspectes presents a la idea de la transformació d’ecobarri, és la voluntat d’obtenir el màxim sòl permeable per al drenatge natural de les aigües; elevant el cos de la sala polivalent, a més de cercar la bona orientació i les visuals de la conca del Besòs, es disposa d’un espai porxat a nivell d’accés inferior i permet obtenir recorreguts en diagonal, i maximitza la superfície del sòl natural i minimitza el sòl edificat del parc.

El programa de l’edifici es situa a dues plantes, optimitzant la flexibilitat d’utilització i accessibilitat, no creant un davant i un darrera, sinó varis davants.., alhora que la geometria lleugerament poligonal de la planta pretén esmorteir la volumetria resultant.