Piscina i pista poliesportiva. Turó de la Peira. Barcelona

Emplaçament
C/St. Iscle, 50-54
Barcelona
Projecte
2014
Promotor
Barcelona d'infraestructures Municipals (BIM/SA)
Superfície construïda
3.340 m²
Pressupost
5.250.000 €

EL CONTEXT
Aprofitar la sinergia d’un nou equipament públic al Centre de l’illa que generi circulació i activitat i que sigui capaç de produir espai públic de qualitat, i que permeti millorar la connectivitat entre els diferents nivells dels espais centrals amb els accessos perimetrals.
Concentració i densificació del volum construït per optimitzar despeses i alliberar sòl lliure.
Dotar d’un espai públic situat a cota entre els diferents àmbits lliures d’edificació a l’interior d’illa, essent el porxo d’accés a la piscina i al pati del CEIP l’element central generador connectant les diferents circulacions a l’interior de l’illa.
Proposar la pista com un espai polivalent, visible i molt accessible des del carrer Sant Iscle.

PARÀMETRES CONSTRUCTIUS
Construcció i estructura prefabricada per tal de minimitzar la quantitat de materials a utilitzar. Materials de proximitat per minimitzar els transports.
Evitar ponts tèrmics, promoure les ventilacions creuades i aprofitar l’enllumenat natural dels espais interiors. Climatització mitjançant bombes de calor aerotèrmiques i sistemes de VRV per l’ACS.
Recuperar i acumular l’aigua sobrant per a ús d’inodors i urinaris. Depuració de l’aigua amb cloració salina a través d’un procés d’electròlisi.