Rehabilitació i adequació d'accessibilitat d'un habitatge turístic. Terrassa

Emplaçament
Carrer del Pantà
Terrassa
Projecte
2014
Obra
2015 - 2015
Promotor
Privat
Superfície construïda
345 m²

ESTAT INICIAL
L’edifici on es troba situat l’habitatge turístic existent, objecte del projecte, és un edifici construït el 1916 que es troba entre mitgeres (en cantonada) i consta de planta baixa, i dues plantes pis. L’edifici, amb una superfície construida de 345,00 m2 , presenta un estat correcte de conservació i no es detecten reformes ni variacions interiors que modifiquin o alterin la construcció original.
Actualment la planta baixa consta de dues habitacions amb un bany compartit i una sala d’estar amb menjador i cuina. La primera planta consta d’una habitació amb bany integrat i dues habitacions que comparteixen un bany.

PROPOSTA
L’objectiu de la proposta és que cada habitació tingui el seu bany integrat i es millori l’accessibilitat de l’establiment oferint-ne un per a minusvàlids. Així doncs la planta baixa constarà de dues habitacions amb bany, un dels quals adaptat i la primera planta de quatre habitacions amb bany.
Es faran els treballs necessaris per introduir aquests banys integrats a dins de les habitacions existents, sense modificar el volum ni la superfície. S’actuarà en aquestes dues plantes deixant la segona sense modificar.
Els nous banys construïts es dissenyen com a caixes baixes, amb l’objectiu de no malmetre les motllures ornamentals de les divisòries existents. Per a l’execució de les divisòries de la nova distribució s’utilitzaran plaques de cartró guix sobre perfilaria d’acer i en els banys es col·locarà paviment antilliscant segons la normativa.