Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres. Terrassa

Emplaçament
Carrer de Sant Llorenç
Terrassa
Projecte
2014
Obra
2015 - 2016
Promotor
INMUEBLES Y PROMOCIONES PROCTOR, SL
Superfície construïda
196 m²

ESTAT INICIAL;
L’habitatge a rehabilitar, construït el 1900, és un edifici unifamiliar situat entre mitgeres i consta de planta baixa i planta pis amb una superfície de 107,5m2 cadascuna. Manté l’estructura original, no es detecten reformes ni variacions interiors que modifiquin o alterin la construcció original i presenta un estat correcte de conservació.

PROPOSTA
L’objecte d’aquest projecte és rehabilitar l’habitatge existent, reformant tot l’espai interior, per poder garantir millors condicions de confort i assolir així les condicions mínimes d’habitabilitat vigents.

Sense modificar el volum ni la superfície de l’habitatge la planta baixa, es reformarà per acollir garatge, des d’on s’accedirà, i la zona de dia (sala d’estar, menjador i cuina). La planta primera acollirà les estances de nit (dos habitacions dobles, dos banys) i l’estudi.

Donada la gran profunditat de l’edificació existent, es crea un pati de llum interior, per tal de millorar les condicions d’il·luminació i ventilació de les estances interiors. Per la creació d’aquest pati s’obrirà part de la coberta i del forjat del primer pis.
Per a l’execució de les divisòries de la nova distribució, s’utilitzaran plaques de cartró guix sobre perfilaria d’acer i es realitzarà una substitució de l’actual paviment pel seu mal estat actual.