Centre cultural Plaça Mossèn Homs. Terrassa

Emplaçament
Plaça del Rector Mossèn Homs
Terrassa
Projecte
2015

Antecedents:
1.- Es detecta la necessitat d’activar socialment els espais públics del Conjunt Monumental de la Seu d’Ègara, la qual no disposa d’un “local social” que sigui el motor d’activitat lúdica i cultural de la Plaça Mossen Homs i els seus entorns.
2.- Existència d’un edifici municipal (catalogat en façana), sense ús i en estat crític de solidesa, ubicat en una posició privilegiada davant del Conjunt Monumental.

Es proposa:
- Invertir en la consolidació de l’edificació existent, sense la necessitat de construïr de nou.
- Mínima intervenció sobre l’edificació actual, creant un espai útil en planta baixa, permeten el creixement futur de l’edifici i la creació de nous usos complementaris.
- Mantenir el caràcter, aspecte, textura i atmòsfera del lloc, fent una intervenció respectuosa.
- Insertar la primera activitat social amb l’objectiu de revitalitzar l’edifici i ser generadora o compatible amb altres usos futurs.
- Regenerar el pati de l’edifici amb activitats socials vinculades a l’edifici.
- Generar una interacció social entre l’edifici multifuncional , la plaça i el Conjunt Monumental capaç de crear noves sinèrgies socials i activitats populars.