Habitatge unifamiliar aïllat al Papiol. El Papiol

Emplaçament
Carrer Lleida, 8
El Papiol
Projecte
2017
Promotor
Privat
Superfície construïda
180 m²

El projecte s'entén com un volum compacte que es va perforant per adaptar-se a les necessitats de llum i ventilació dels espais interiors. Aquestes obertures fan que el volum es desmaterialitzi successivament, també a les cantonades, accentuant la connexió amb els espais d'estada exteriors i el jardí, diluint el límit físic edificat.

La solució de les terrasses enteses com una continuació programàtica dels espais interiors permet una millor adaptació a la topografia de la parcel·la, respectant part del seu talús natural.

Es col·loca la planta baixa molt propera a la cota del talús natural existent, i es conforma una planta soterrani resultant de l'excavació de terres sota la planta baixa, situada a 60cm per sota de la rasant del carrer de Lleida.
La planta primera llisca respecte a la planta baixa generant espais de terrassa i un porxo cap a la cara nord.