Habitatge unifamiliar passiu a Sant Pere de Vilamajor. Sant Pere de Vilamajor

Emplaçament
Carrer de Sant Roc 10
Sant Pere de Vilamajor
Projecte
2017
Promotor
Privat
Superfície construïda
140 m²

Proposta d'un habitatge unifamiliar aïllat a Sant Pere de Vilamajor, als peus del Montseny.
La topografia accidentada de talussos i terraplens de la parcel·la, i una corrent d'aigua subterrània que la creua transversalment condicionen la posició i geometria de la casa.
Es decideix doncs col·locar l'accés a l'habitatge, de planta quadrada, a cota +64,5, a l'altura del primer terraplè per aprofitar el desnivell per a la formació d'una planta semi-soterrada d'estructura de bloc de formigó, sobre la qual s'aixecaràn dues plantes d'entramat lleuger de fusta.

El sistema constructiu de fusta permet rebaixar significativament la demanda energètica, maximitzar les prestacions tèrmiques i de confort, reduir residus d'obra i temps de muntatge (es treballarà a taller enlloc de a l'obra), reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, i minimitzar l'impacte a l'entorn natural del Montseny i Sant Pere de Vilamajor.