Concurs de Reordenació del Complex Esportiu del Tenes. Parets del Vallès

Emplaçament
Complex esportiu del Tenes
Parets del Vallès
Projecte
2017
Promotor
Ajuntament de Parets del Vallès

Intervenció paisatgística en el parc fluvial del Tenes, amb reordenació de les instal·lacions esportives. Es proposa l'ampliació del programa esportiu i la seva integració en el parc, a la vegada que es millora l'accessibilitat i connectivitat amb la ciutat.