Estudi

RGA Arquitectes (1990) neix de l’evolució d’un primer estudi format pels arquitectes Pere Riera i Josep Maria Gutiérrez (1982). Progressivament i amb la incorporació de l’arquitecte i aparellador Josep Sotorres i dels arquitectes Montserrat Batlle i Barto Busom, es completa l’equip d’associats que, estructurat en tres àrees i operant amb relativa autonomia, posen en comú tota la producció.

Pere Riera ha establert les directrius conceptuals bàsiques de l’estudi i amb Montserrat Batlle i Barto Busom han estat els responsables de l’àrea de disseny arquitectònic; Josep Sotorres, ho ha estat de l’àrea tècnica (construcció, estructures, amidaments, pressupostos i direcció d’obres) i Josep Maria Gutiérrez, de l’àrea administrativa (gestió, organització i comptabilitat).

El 2008 es produeix la dimissió i desvinculació total de Josep Maria Gutiérrez com a conseqüència de greus desacords conceptuals, professionals i organitzatius amb la resta d’associats. A finals del 2013, es produeix la baixa de Josep Sotorres per jubilació. Pere Riera i Montserrat Batlle hi mantenen vincles de col·laboració puntual.

Després de més de 30 anys d’exercici professional i havent complert un cicle de producció prou significatiu, s’ha produït l’inevitable relleu generacional: sense que els associats més antics deixin d’aportar la seva experiència, la direcció actual de l’estudi recau en l’arquitecte Barto Busom, principal inspirador de varis dels projectes més recents i expert en la construcció amb fusta.

La seu professional s’ha traslladat a Terrassa (2011) en un antic “vapor” situat al bell mig de la ciutat.